E-Learning

Szkolenia online Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Regulamin

 

  1. Platforma jest skierowana do przedstawicieli firm (ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie systemu REACH (producenci, dalsi użytkownicy, dystrybutorzy, importerzy chemikaliów) oraz wymogów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1272 w sprawie systemu klasyfikacji i oznakowania (CLP)
  2. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i jest dostępna dla Użytkowników bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu. 

  3.  Rozpoczęcie pracy na platformie e-learningowej musi zostać poprzedzone rejestracją (założeniem konta), podczas której użytkownik będzie poproszony o wpisanie swojego imienia, nazwiska oraz nazwy przedsiębiorstwa, które reprezentuje. 

  4. Każdorazowy dostęp do konta poprzedzony będzie modułem logowania poprzez indywidulany przydzielony login i hasło dla każdego z Użytkowników. Zalogowanie się na platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
regulaminu.
  5. Każde szkolenie kończy się testem końcowym.
  6. Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia będzie do pobrania i wydrukowania przez każdego użytkownika, który pozytywnie zaliczył test końcowy.
^ do góry